Opaska dla seniora

PROGRAM „KORPUS WSPARCIA SENIORÓW” NA ROK 2022

Rozeznanie potrzeb seniorów w zakresie realizacji programu  „Korpus WsparciSeniorów” moduł II

W związku z możliwością pozyskania środków finansowych na zakup opasek bezpieczeństwa w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny     i Polityki Społecznej programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 Centrum Usług Społecznych w Trzciance informuje o możliwości zgłaszania osobistego, telefonicznego lub przez osoby bliskie seniorów w wieku 65 lat i więcej do udziału w w/w Programie.

CUS w Trzciance rozważa przystąpienie do realizacji Modułu II tego Programu, mającego na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych, przez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość”.

W ramach Programu seniorom w wieku 65 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa” wyposażonych w co najmniej trzy  z  następujących funkcji:

 • przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
  • detektor upadku,
  • czujnik zdjęcia opaski,
  • lokalizator GPS,
  • funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
  • funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).

Opaska bezpieczeństwa będzie połączona z całodobowym Centrum monitoringu, co daje poczucie bezpieczeństwa nie tylko seniorom, ale także jego rodzinie. Pozwala na bardziej komfortowe funkcjonowanie w swoim środowisku lokalnym. W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia życia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwia połączenie się z dyspozytorem (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka), który podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi.

Usługa „opieki na odległość” realizowana w ramach tego programu byłaby BEZPŁATNA dla mieszkańców naszej Gminy.

Prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w programie do dnia 17 lutego 2022 r.

KONTAKT: e-mail: i.kleina@cus-trzcianka.pl , j.bajraszewska-sawicka@cus-trzcianka.pl  tel. 67 2162-164, lub w siedzibie CUS Os. Słowackiego 24 Trzcianka


Skip to content